Privacy

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor klantenbeheer als gevolg van uw aankoop.

Alsook voor directe marketing, om U nieuwe producten, promoties of diensten aan te bieden.

Indien U niet wil dat wij uw gegevens verwerken voor deze doeleinden, volstaat het ons dat mee te delen op info@vanechelpoel.net, of via de contactknop op de website. Via dit adres kan u ook altijd uw gegevens opvragen, verbeteren, of wissen.  Indien u het niet eens bent, met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor bescherming  van de persoonlijke levenssfeer.